Škôločka

Viac info

Zápis detí do ŠKÔLOČKY
prebieha v termínoch:

SMŠ Severná 5
streda 15. 5. 2019
streda 12. 6. 2019
o 16.30 hod.

SMŠ Tatranská 10
streda 22. 5. 2019
streda 19. 6. 2019
o 16.30 hod.

Tel.: 0918 439 765

Materská škola Tatranská 10

Vstúpte

Materská škola Severná 5

Vstúpte

Chcete šťastné detičky? Príďte k nám do Hviezdičky“

© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.