Materská škola Severná 5

.... škôlka plná detských
Hrdinov,
Vzájomného rešpektu,
Intuitívnej pedagogiky,
Emocionality,
Zdravého životného štýlu,
Dobrých pedagógov,
Interaktívneho vzdelávania,
Čarokrásnej prírody,
Kreatívneho tvorenia,
Alternatívneho prístupu k výchove a vzdelávaniu....

Kto sme?

Materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠSR.  Činnosť sme začali v septembri 2015 v novučičkých zrekonštuovaných priestoroch  na prízemí bytovky Severná 5 (vchod máme hneď vedľa malého obchodíka, ktorý všetci na sídlisku poznajú ako drevenička)

Momentálne máme jednu zmiešanú triedu s počtom 15 detí. Na základe veľkého záujmu zo strany rodičov SME naše priestory od septembra 2016 rozšírili o ďalšiu triedu, kde prebieha projekt "škôločka".

 V edukačnej činnosti postupujeme podľa  štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V našej škôlke pracujeme so školským vzdelávacím programom s názvom  OBJAVUJME S HVIEZDIČKOU. Je obohatený o mnohé inovatívne a alternatívne prvky v edukácii. Po absolvovaní predškolského ročníka dieťatko dostáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Dôraz kladieme predovšetkým  na rešpektujúci a vnímavý prístup k deťom a efektívne spôsoby vzájomnej komunikácie medzi pedagógom a dieťaťom, pedagógom a rodičom ako aj  interakcie medzi deťmi navzájom .

 „Nemajme strach, že nás deti neposlúchajú. Obávajme sa skôr toho, že nás pozorujú...“

V spolupráci s rodičmi vytvoríme každému novému dieťatku individuálny adaptačný plán, ktorý zabezpečí bezpečný a plynulý prechod dieťatka z rodičovského náručia do kolektívu kamarátov a pedagógov. Používame vlastnou praxou overené a dotvorené  inovatívne  metódy  v rámci adaptácie do MŠ.  Garantujeme Vám ako jediná škôlka vrátenie plnej sumy školného v prípade neúspešného adaptačného procesu.

„Žiadne slzičky – ani smutné tváričky...
Chcete šťastné detičky? Príďte k nám do Hviezdičky“

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili novú triedu s prvkami Montessori pedagogiky a v novom školskom roku zaradíme do výchovno – vzdelávacieho procesu novú koncepciu, ktorá citlivo vníma jedinečnosť  každého dieťaťa. Čo vás čaká v našej škôlke na budúci školský rok?

SMŠ Severná 5:

 • škôlka, v ktorej sme šťastní a spokojní

 • škôlka, v ktorej má dieťa svoju hodnotu, je vypočuté, vnímané a optimálne rozvíjané

 • škôlka, v ktorej sa deti,  neboja povedať svoj názor,  dokážu počúvať názory iných, vážia si všetko a všetkých okolo seba a poznajú aj svoju vlastnú hodnotu

 • škôlka, v ktorej deti rastú k samostatnosti, zodpovednosti, vnútornej slobode a viere vo vlastné schopnosti

 • škôlka, kde sa deti učia postarať sa o seba, o svoje prostredie aj o ostatných

 • škôlka, v ktorej sa deti hravou formou zoznamujú s činnosťami praktického života, ale rovnako hravou formou si  pomocou špeciálnych didaktických materiálov môžu rozvíjať svoje zručnosti, vedomosti a talenty

 • škôlka, v ktorej každodennou súčasťou programu je pobyt v prírode,  prechádzky a aktivitami vonku,  za každého počasia

 • škola, v ktorej deti ,  poznávajú a majú radi kvety, stromy, drobné zvieratká, hmyz, vtáctvo a zákonitosti prírody

 • škôlka, v ktorej nemusia všetky deti robiť v jednej chvíli to isté,  každé dieťa sa smie venovať tomu, čo je preň práve najviac lákavé, čo ho najviac zaujíma – rešpektujeme senzitívne obdobia, ktorými práve prechádzajú

 • škôlka, v ktorej sú deti podnecované k zdravému životnému štýlu (zdravá strava, jóga, športové aktivity, pobyt vonku)

 • škôlka, v ktorej deti jedia výhradne čerstvú,  zdravú a pestrú stravu  - veľa ovocia a zeleniny, strukovín, chutné kaše (ovsené vločky, kuskus, pšeno, ryža, qinoa, špalda, pohánka...), chutné nátierky

 • škôlka, v ktorej môžu deti pomáhať pri príprave  desiaty či olovrantu

škôlka, v ktorej deti poznávajú hodnoty výtvarného či hudobného umenia

Deň v materskej škole

S čím sa stretnete v našej SMŠ?

Dieťa prelieva vodu, presýpa, spolupodieľa sa na príprave a servírovaní jednoduchých pokrmov, trénuje sebaobslužné činnosti, maľuje a kreslí rôznymi výtvarnými technikami, chodí na prechádzky do prírody, objavuje život v prírode s lupou a kompasom v ruke, lezie po stromoch, pestuje zeleninku, skúma kaluže, zbiera veci, prezerá si knižky, hrá sa s pomôckami, ktoré rozvíjajú jeho logické myslenie, pamäť, koncentráciu, intelekt i srdiečko.  Mozog totiž potrebuje čo najviac skúšať. Učíme sa cez zmyslové vnímanie. To je jediná cesta, ako môže spoznať a nájsť, čo ho baví a nájsť svoje nadanie a talent. To je základ, aby raz mohol byť každý z nás užitočný pre druhých a byť v živote naozaj šťastný. 

Áno sme trochu iná škôlka

 • Chcete, aby Vaše dieťa chodilo do škôlky s radosťou?

 • Chcete, aby Vaše dieťatko zažívalo v škôlke krásne chvíle a každý deň sa naučilo niečo nové?

 • Chcete, aby každý deň zažívalo radosť zo svojich úspechov, z priateľstva, z maličkostí?

 • Chcete mať múdre, spokojné a šťastné dieťatko?

Ste tu správne! Príďte k nám do Hviezdičky.

Naša vízia

V školskom roku 2019/2020 otvárame novú triedu s adaptačným programom ŠKÔLOČKA.

Sme naklonení vnímavému prístupu, kde na prvom mieste je dôvera, otvorenosť, pravdivosť, záujem, komunikácia, rozvoj, prirodzenosť a zdieľanie emócií. Sme inšpirovaní pedagogickými koncepciami, ktoré bežne vo svete fungujú a mnohé výskumy i prax, dokazujú ich pozitíva. Sú to prvky humanistických koncepcií pedagogiky orientovaných na dieťa a svet okolo neho.

Od školského roka 2017/2018  sme do výchovno- vzdelávacieho procesu komplementovali  prvky VNÍMAVEJ PEDAGOGIKY a zážitkového učenia.

Viac o KONCEPCII VNÍMAVEJ PEDAGOGIKY sa dozviete TU.
© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.