Materská škola Tatranská 10

Kto sme?

Materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠSR.  Činnosť sme začali v septembri 2013 v budove bývalej ZŠ Tatranská  - pavilón B. (vchod cez bránu vľavo, zídete popri ihrisku Tami aréna a za Komunitným centrom odbočíte vpravo... a potom už len stále rovno. Auto Vám odporúčame zaparkovať za spomínaným ihriskom)

V edukačnej činnosti postupujeme podľa  štátneho  vzelávacieho programu pre predprimárnu pedagogiku  ISCED 0.  Dôraz kladieme predovšetkým  na rešpektujúci spôsob vzájomnej komunikácie medzi pedagógom a dieťaťom, ako aj  interakcie medzi deťmi .

„Nemajme strach, že nás deti neposlúchajú. Obávajme sa skôr toho, že nás pozorujú...“

V spolupráci s rodičmi vytvoríme každému novému dieťatku individuálny adaptačný plán, ktorý zabezpečí bezpečný a plynulý prechod dieťatka z rodičovského náručia do kolektívu kamarátov a pedagógov. Používame vlastnou praxou overené a dotvorené  inovatívne  metódy  v rámci adaptácie do MŠ.  Garantujeme Vám ako jediná škôlka vrátenie plnej sumy školného v prípade neúspešného adaptačného procesu.

„Žiadne slzičky – ani smutné tváričky...
Chcete šťastné detičky? Príďte k nám do Hviezdičky“

Od školského roka 2016/2017 plánujeme postupne zaraďovať do výchovno- vzdelávacieho procesu prvky Montessori pedagogiky a zážitkového učenia. „Vidím a zabudnem, počujem a zapamätám si, urobím a pochopím“

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

Zriaďovateľom je OZ Materské centrum Hviezdička,  štatutárkou je  Mgr. Marianna Šabová.
© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.