Materská škola Tatranská 10

V stredu 27. 6. 2018 o 16:30 sa uskutoční zápis detičiek na školský rok 2018/2019.

Pripravené budú pre Vás tvorivé dielni
čky a s milými pani učiteľkami, si budete môcť prezrieť priestory celej MŠ, aby ste videli, kde budú Vaše detičky papať, spinkať, hrať sa...

Radi odpovieme na akékoľvek Vaše otázky osobne na zápise, alebo na tel: 0915 793 082.


Rozhodnutie o prijatí Vám bude oznámené do 2 týždňov.

Na zápis si prosím prineste kópiu rodného listu, prezuvky pre seba i pre svoje dieťatko.


© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.