Materská škola Tatranská 10

Škôločka

Pre nové detičky sme pripravili nový projekt s názvom "Škôločka", vďaka ktorému si budú môcť vyskúšať v sprievode rodičov, ako to v našej škôlke vyzerá a čo tí  "veľkí škôlkári" vlastne celý deň robia.

Škôločku otvárame pre deti, ktoré nastúpia do materskej školy po prvý-krát a taktiež pre škôlkárov, ktorí z rôznych dôvodov do materskej školy nechodia, prípadne prestali chodiť kvôli náročnej adaptácii.

Ponúka možnosť pomalého a citlivého vstupu Vášho dieťaťa do sveta nových podnetov. Dôležité je, že frekvenciu návštev a výber aktivít, na ktorých sa budete spoločne zúčastňovať, si môžete počas celého školského roka vyberať a korigovať podľa záujmu a potrieb Vášho dieťaťa.  

Škôločka je samostatná trieda v priestoroch našej MŠ, v ktorej sa budeme stretávať za účelom postupnej premeny Vášho drobčeka na veľkého škôlkára. Adaptácia bude prebiehať v nasledovných krokoch:

1. krok: Vy a Vaše dieťatko navštevujete lekcie, ktoré prebiehajú každý deň v rovnakom čase. Lekcie vedú učiteľky našej MŠ, prípadne externé lektorky, ktoré pracujú taktiež s deťmi z našej MŠ. Lekcie trvajú 30 - 60 minút a po skončení sa môžete ešte ostať spoločne pohrať v triede. Je len na Vás, či budete do škôlky chodiť 5 dní v týždni, alebo len 1 deň, prípadne 1-2 krát za mesiac. Cena mesačného školného je 5 €. Podľa vlastného výberu môžete navštevovať edukačné aktivity vedené učiteľkami našej MŠ, tvorivé dielničky, tanečno - pohybovú prípravku, Montessori dielničky, angličtinu Hocus-Lotus...

2. krok: V škôlke sa už cítite ako doma, Vy aj Vaše dieťatko poznáte učiteľky a máte pocit, že by to už Váš drobček zvládol v škôlke aj bez Vás.  Prejavuje záujem o ostatné detičky a je čoraz viac zvedavé, čo robia "veľkí škôlkári" vo vedľajšej triede. Teraz je vhodný čas - po absolvovaní aktivít z 1.kroku, najskôr len na niekoľko minút (spapá so škôlkármi desiatu, prípadne obed) a postupne na 1-2 hodinky absolvuje aktivity v škôlkárskej triede bez Vás. Vy môžete byť zatiaľ v triede (škôločke) s ostatnými rodičmi, prípadne sa podľa vlastného uváženia môžete zo škôlky vzdialiť a vybaviť si nákup, poštu, alebo kávičku... 
Cena mesačného školného ostáva 5 €. Opatrovanie dieťatka je spoplatnené sumou  3 € na 1 hodinu a je určené výhradne deťom zaradeným do projektu Škôločka.

3.krok: Nasleduje, ak máte záujem začať navštevovať pravidelne "veľkú škôlkársku triedu". Upozorňujem, že tu sa už poplatok mení podľa veku dieťatka (deti do 3,5 roka na 60 € a deti nad 3,5 roka na 30 € mesačne). Kým prvé dva kroky adaptačného procesu sú časovo neohraničené, ak sa rozhodnete môžete celý školský rok využívať len 1. a 2. krok adaptácie, alebo naopak - môžete ich absolvovať len krátky časový úsek a o 1-2 mesiace nastúpiť na 3.krok, ktorý už Vaše dieťatko absolvuje bez vašej prítomnosti pod vedením učiteliek a asistentiek našej MŠ. Táto fáza adaptácie spravidla prebehne v priebehu 1 mesiaca. Podľa vlastného uváženia, ktoré by malo v prvom rade zohľadňovať prejavenie záujmu dieťaťa ostať v škôlke aj dlhšie, nastúpite s dieťatkom na riadnu každodennú dochádzku. To znamená, že ho prinesiete do MŠ ráno v čase medzi 6.30 - 8.00 a podľa vzájomnej dohody po neho prídete po obede o 11.45, alebo po absolvovaní popoludňajšieho spánku a olovrantu. Prvé dni odporúčame prísť čo najskôr - okolo 14.30 a postupne tento čas posúvať až na čas, kedy budete po dieťatko chodiť, ak už nastúpite do práce. Ani neviete ako a z Vášho dieťatka sa stal naozajstný veľký škôlkár, či škôlkárka.
© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.