O nás

Organizačný tím

Mgr. Marianna Šabová

Štatutárka a zakladateľka MC Hviezdička, autorka projektu "škôločka", lektorka kontinuálneho vzdelávania pre rodičov Akadémia praktického rodičovstva, lektorka kurzov predpôrodnej a popôrodnej prípravy maminiek v BB a okolí.

Mgr. Mária Červienková

Autorka Pedagogickej koncepcie VNÍMAVEJ PEDAGOGIKY, vedúca metodického združenia v SMŠ, lektorka kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, pedagogička.

" Po dlhoročnom štúdiu predškolskej pedagogiky  a absolvovaní rôznych alternatívnych kurzov na Slovensku i v zahraničí som si uvedomila, že práca s deťmi, znamená práca na sebe samom. Sú našim zrkadlom a učiteľom zároveň. Najdôležitejšie v mojej práci je pre mňa pozorovanie dieťaťa, ako aj rozhovory s ním, naladenie sa na jeho potreby a následne ich napĺňanie. Láska a dôvera sú pre mňa prioritou vo vzťahu k deťom. Dôležitú súčasť mojej práce tvorí komunikácia s rodičmi a osobnostný i kariérny rast našich pedagógov. Táto práca ma napĺňa radosťou, pokorou, chuťou pracovať na sebe i nádejou v lepší a krajší svet."

Mgr. Daniela Šanková

Riaditeľka SMŠ

Pedagogický tím

DANKA

"Počas šesťročného pôsobenia v ZŠ s MŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Lučenci som získala prax v pracovných pozíciách ako učiteľka v ZŠ a v MŠ aj ako vychovávateľka. Pracovala som s deťmi so sluchovým postihnutím, s deťmi s diagnózou autizmus a ADHD.

Prácu s deťmi beriem ako poslanie. Deti sú dar, výnimočné osobnosti. Učia nás vnímať nevšednosť života, pamätajú si pre nás množstvo "nepodstatných" vecí a udalostí. Byť pri deťoch a pozerať sa na to, ako rastú a napredujú, byť ich aspoň čiastočný sprievodca v podobe učiteľky, vštepiť im správne hodnoty, to je to, čo ma v tejto profesii napĺňa."

AĎKA

"Stála som pri zrode Materského centra Hviezdička, kde som pôsobila ako lektorka rôznych kreatívnych krúžkov pre maminky s deťmi a od vtedy ma táto práca baví. Práca s deťmi mi prináša vnútorné uspokojenie a radosť, že to má skutočný význam a zmysel. Je to skvelý tréning ako pracovať na sebe, svojej trpezlivosti a posúvať sa tak na vyšší level. Najdôležitejší je pre mňa dobrý pocit z toho, že mám v triede spokojné a vysmiate deti. Som vďačná, že sa mi naskytla príležitosť pracovať práve v tejto škôlke. "

KLAUDI

"Vyštudovala som učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Už počas štúdia ma práca s detičkami veľmi bavila. Sama mám dcérku v predškolskom veku a je to pre mňa veľmi vzácne obdobie. O to väčšiu radosť prežívam s deťmi v škôlke. Predškolský vek je plný objavovania a radosti. Najdôležitejšie vo vzťahu k deťom je pre mňa vytvárať im príjemnú atmosféru a naučiť sa každý deň niečo nové. Teším sa tiež z toho, že sme v práci skvelý tím, rozumieme si a pomáhame si navzájom."

MONIKA

"Dostala som možnosť pracovať v Hviezdičke a som za to veľmi vďačná. Pri práci s deťmi sa stále niečo deje a to vedie k tomu, aby som sa neustále vzdelávala, posúvala sa osobnostne aj profesionálne. Najdôležitejšia je pre mňa samotná práca s detičkami. Mám radosť, keď vidím ich pokroky a to, že sa do škôlky tešia."

JANKA

"Prečo pracujem práve v tejto škôlke? Pretože som v príjemnom kolektíve a môžem sa stále niekam osobnostne i profesijne posúvať. Deti sú úžasné stvorenia.

Najdôležitejšie v práci s detičkami je pre mňa to, aby sa každé jedno cítilo výnimočné, v bezpečí a príjemne.

Práca s deťmi mi prináša vnútorné naplnenie a radosť."

ADAM

"V Hviezdičke som začínal ako praktikant, no deti, prostredie i filozofia škôlky sa mi zapáčili natoľko, že som dostal túžbu ostať. Najdôležitejšie je pre mňa robiť svoju prácu kvalitne a zmysluplne. Práca učiteľa mi prináša radosť, nadhľad, sebarozvoj, sebareflexiu... je toho veľa:)"


© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.